Reon Argondian a jeho Magická jeskyně

Technika

Renesanční technika

Obrazy jsou malovány renesanční technikou, kterou si Reon osvojil v mládí jako restaurátor obrazů starých mistrů ve švýcarském Lucernu. Jedná se o malbu převážně vytvořenou ze tří vrstev na základním vyzkoušeném podkladě. Tímto se napouští speciální dřevěné desky známé v Evropě pod názvem „Medium“.

Mezi malbami jednotlivých vrstev je při olejomalbě čas k dostatečnému proschnutí 2-6 měsíců nutných k možnosti aplikace další vrstvy malby. Obraz tak zůstává rozpracovaný asi tak rok v atelieru, kde je ale rozmalováno několik dalších obrazů pro možnost návaznosti každodenní tvorby. Obrazy tak opouštějí atelier v souborech na výstavy asi tak po 1-2 ročních cyklech.

Technika „A la prima“

K uvolnění od příliš zdlouhavé klasické techniky starých mistrů se Reon občas odpoutává malbou „A la prima“. Je to spontánní expresionistická malba bez podmaleb a přemaleb, která vibruje energií nespoutané spontánosti. Její realizace je možná dokud barvy nezačnou tuhnout, aby se zachovala živá svěžest a vyzařování exprese a síly této malby. Hlavně však nevyžaduje mnoha měsíční trpělivost k dohotovení obrazu; nemá však oproti tomu možnosti přesnějšího zkonkretizování a upřesnění detailu. Je to spíše zachycení rozvířených barevných energií až k záměru jejich „explozí“.

I přes rozdílnost přístupu a provedení je možno obrazy obou technik zdařile na výstavách zkompletovat a zharmonizovat.